Listopad 2017

Citace měsíce XIII

29. listopadu 2017 v 20:49 | Alétheia |  Legenda
Pořád čtu Yalomovu Existenciální psychoterapii, jsem jí vděčně pohlcená už vlastně tolik měsíců, že by sotva mělo smysl teď citovat cokoli jiného... (o=0 Takže dejme se doho. Následující ukázka mě uhodila do očí a hned jsem věděla, že chci za listopad vybrat právě ji - je moc krásným, dokonce snad nejlepším shrnutím toho, jak nám v intenzivnějším a plnějším prožívání života může pomoci klíčová probouzející zkušenost - konfrontace s vlastní smrtelností. Dejte, prosím, té myšlence šanci. Jedná se o dopis, který poslala Yalomovi jedna pacientka, jež si během návštěvy jeho skupinové terapie žen s rakovinou uvědomila, že vlastně nežila svůj život, nýbrž žila pro svého manžela - a ten ji opustil. Na rozdíl od oněch žen však ještě měla čas svou situaci změnit. Po skončení terapie se obrátila k životu, který jí zbýval, a dokázala si ho postavit zcela podle sebe:

"Uvědomila jsem si, že oněm ženám s rakovinou není třeba připomínat nevyhnutelnost smrti; že uvědomění si smrti jim pomáhá vidět věci a události v těch správných rozměrech a že napravuje naše všeobecně chabé pojetí času. Život přede mnou může být velmi krátký. Život je vzácný, nepromarněte jej! Snažte se využít každý den co nejvíce tak, jak považujete za hodnotné! Přehodnoťte své priority! Zkontrolujte své hodnoty! Nic neodkládejte! Jednejte!
Například já jsem hodně času promarnila. Čas od času jsem mívala živý pocit, že jsem jen divákem nebo náhradníkem, který sleduje drama života zpoza kulis, ale vždycky jsem doufala a věřila, že jednou budu na pódiu stát já. Samozřejmě bývala období, kdy jsem žila intenzivně, ale spíše mi život připadal jen jako zkouška na "skutečný" život přede mnou. Ale co když smrt přijde dřív, než začne ten "skutečný" život? Bylo by tragédií uvědomit si, až už je příliš pozdě, že člověk vlastně skoro vůbec nežil."

(in Yalom, 2006, str. 186-187)

... Nuže... Žijte! (o=0

A.

My Indigo

12. listopadu 2017 v 19:48 | Alétheia |  Diligo
Pravděpodobně jste si již všimli...

Sharon den Adel - My Indigo: