Září 2014

Ceremoniál

19. září 2014 v 21:49 | Alétheia |  Scripsi

I.

Ozval se poslední výkřik, když ostří prořízlo kůži na břiše a ven se vyřinula krev. Dav obklopující kamenný oltář jako by se po společném zpěvu náhle nehýbal, ticho padlo na celý kruh. Začal zvolna odříkávat ona starodávná slova, jež je spojovala s nimi. Přijdou si pro svoji oběť. Sestoupí k nim a přijmou ji. Určitě. Zvíře leželo na chladném povrchu a zajišťovalo všem jejich přízeň. Budou s ním spokojeni? Namočil prsty do rudé tekutiny a počal roztřeseně kreslit tři symboly kolem těla. Vzduchem se rozlévala vůně dlouho připravovaných bylinných odvarů pro tuto vzácnou příležitost. Plameny se zachvěly ve větru, stmívalo se rychle a napětí sílilo. Každým okamžikem...

II.

Poklekl před nimi do trávy a sklonil hlavu v pokoře a úctě. Proslov byl krátký, ale pohnul jím; ocenil, že o něm mají tak vysoké mínění. Od této chvíle pro něho budou nejen přáteli, ale i rodinou, vším; životní poslání není možné změnit a to jeho mělo nejhlubší smysl - byl tu pro celý stát. Cinkání kovu o kov, zvuk meče vytahovaného na denní světlo, které se přes něj odráží do neprostupně zeleného lesa za nimi. Nepředstavoval si ten rituál tak improvizovaný, uspěchaný a odlehlý, ale jako by v něm byla o to větší síla. Konečně k nim mohl vzhlédnout, ke třem mužům, jež opětovali jeho slavnostní úsměv a věděli, kým je. Ucítil tlak železa na rameni a okázalé vzedmutí radosti, když uslyšel ona slova. A jakmile vstal, patřil mezi ně.

III.

Téměř nevnímala, co bylo řečeno. Seděla mezi ostatními v tmavomodrých šatech a nepřipadala si dospělá skoro vůbec. Všechna pozornost obecenstva se soustředila na pódium zalité světly, kde seděla šestice starších lidí ve směšných kostýmech. Celé jí to připadalo příliš strojené a přehnané. Po všech chvalozpěvech začala zase hrát tichá hudba. Vstala společně s ostatními, snažila se vybavit si, kterým směrem se posunou, než se vystřídají; nepřítomně pozorovala lem cizího saka na konci rukávu. Po těžko uchopitelné době konečně zaznělo její jméno, a tak přešla sálem, vystoupala po schůdcích a stisknuvši její ruku převzala svůj diplom v tvrdých červených deskách. A najednou to bylo skutečné...

Recenze - Within Temptation na Havířovských slavnostech (5. 9. 2014)

9. září 2014 v 0:47 | Veritas |  In Tentatione
Tak si představte, minulý týden měl Havířov tu čest slyšet hlas anděla.


(Poznámka: Fotky jsou moje; videa ne - odkaz z nich na YouTube vede i ke skutečnému autorovi.)